storm door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm door.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • storm door

  * kỹ thuật

  cửa ngoài

  xây dựng:

  cửa chống bão

  cửa đệm (trong cửa đi khác)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • storm door

  an extra outer door for protection against severe weather or winter