storm-wind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

storm-wind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm storm-wind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của storm-wind.

Từ điển Anh Việt

  • storm-wind

    /'stɔ:mwind/

    * danh từ

    gió bão