sausage scrap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage scrap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage scrap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage scrap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage scrap

    * kinh tế

    phế liệu của phân xưởng giò