sausage linker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage linker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage linker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage linker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage linker

    * kinh tế

    máy tạo hình giò