sausage cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage cake

    * kinh tế

    thịt băm rán viên