sausage cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage cutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage cutter

    * kinh tế

    dao thái xúc xích