sausage industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage industry

    * kinh tế

    công nghiệp giò

    công nghiệp xúc xích