sausage-roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage-roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage-roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage-roll.

Từ điển Anh Việt

  • sausage-roll

    * danh từ

    bánh ngọt nhân thịt hình xúc xích