sausage formula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage formula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage formula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage formula.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage formula

    * kinh tế

    thực đơn làm giò

    thực đơn làm xúc xích