sausage cooling douche nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage cooling douche nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage cooling douche giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage cooling douche.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage cooling douche

    * kinh tế

    vòi hoa sen làm nguội xúc xích