sausage-poisoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage-poisoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage-poisoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage-poisoning.

Từ điển Anh Việt

  • sausage-poisoning

    /'sɔsidʤ'pɔizniɳ/

    * danh từ

    (y học) chứng ngộ độc xúc xích