sausage-meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage-meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage-meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage-meat.

Từ điển Anh Việt

  • sausage-meat

    /'sɔsidʤmi:t/

    * danh từ

    thịt làm xúc xích, thịt làm lạp xường