sausage dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage dam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đập rọ ống