sausage cooking tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage cooking tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage cooking tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage cooking tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage cooking tank

    * kinh tế

    nồi luộc xúc xích