process value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process value

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    giá trị của quá trình

    giá trị xử lý