process line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây chuyền công nghệ