processed food nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processed food nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processed food giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processed food.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • processed food

    * kinh tế

    thức ăn đã chế biến