processed information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processed information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processed information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processed information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • processed information

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thông tin đã chế biến