processed surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processed surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processed surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processed surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • processed surface

    * kỹ thuật

    mặt gia công