processed ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processed ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processed ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processed ice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • processed ice

  * kỹ thuật

  nước đá đã qua xử lí

  nước đá xay nhỏ

  điện lạnh:

  đá xay nhỏ