processed fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processed fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processed fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processed fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • processed fat

    * kinh tế

    chất béo đã chế biến