processor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processor.

Từ điển Anh Việt

 • processor

  * danh từ

  máy chế biến, máy xử lý

  bộ xử lý trong máy tính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • processor

  * kinh tế

  bộ xử lý

  bộ xử lý (của máy tính)

  bộ xử lý của máy tính

  người làm hàng gia công

  xưởng gia công

  * kỹ thuật

  bộ xử lý

  hệ thống xử lý

  toán & tin:

  cơ cấu xử lý

  khối xử lý

  xây dựng:

  xử lý viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • processor

  a business engaged in processing agricultural products and preparing them for market

  someone who processes things (foods or photographs or applicants etc.)

  Similar:

  central processing unit: (computer science) the part of a computer (a microprocessor chip) that does most of the data processing

  the CPU and the memory form the central part of a computer to which the peripherals are attached

  Synonyms: CPU, C.P.U., central processor, mainframe