processer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processer.

Từ điển Anh Việt

  • processer

    /processer/

    * danh từ

    người chế biến, người gia công