process-server nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process-server nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process-server giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process-server.

Từ điển Anh Việt

 • process-server

  /process-server/

  * danh từ

  viên chức phụ trách việc đưa trát đòi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • process-server

  * kinh tế

  người tống đạt trát tòa

  thừa phạt lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • process-server

  someone who personally delivers a process (a writ compelling attendance in court) or court papers to the defendant