process-verbal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process-verbal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process-verbal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process-verbal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process-verbal

    * kinh tế

    biên bản tố tụng