processability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processability.

Từ điển Anh Việt

  • processability

    * danh từ

    tình trạng có thể gia công, tình trạng có thể xử lý