processibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processibility.

Từ điển Anh Việt

  • processibility

    * danh từ

    xem processability