process layout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process layout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process layout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process layout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process layout

    * kỹ thuật

    bố trí qui trình