processible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processible.

Từ điển Anh Việt

  • processible

    * tính từ

    xem processible