process cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process cost

    * kinh tế

    phí tổn công đoạn sản xuất