process plates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process plates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process plates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process plates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process plates

    * kinh tế

    bát in ảnh