processable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

processable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm processable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của processable.

Từ điển Anh Việt

  • processable

    * tính từ

    có thể xử lý, có thể chế biến, có thể gia công