process card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process card

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bản qui định công nghệ