process entry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process entry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process entry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process entry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • process entry

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  mục nhập quá trình

  sự nhập quá trình

  sự vào quá trình