process chart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process chart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process chart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process chart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • process chart

  * kỹ thuật

  biểu đồ qui trình

  lược đồ xử lý

  sơ đồ công nghệ

  cơ khí & công trình:

  biểu đồ công nghệ

  toán & tin:

  biểu đồ xử lý