process dynamics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process dynamics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process dynamics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process dynamics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process dynamics

    * kỹ thuật

    quy trình động lực