press home nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press home nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press home giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press home.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • press home

  Similar:

  drive home: make clear by special emphasis and try to convince somebody of something

  drive home a point or an argument

  I'm trying to drive home these basic ideas

  Synonyms: ram home

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).