press-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press-up.

Từ điển Anh Việt

 • press-up

  * danh từ

  sự nạp đạn

  môn thể dục hít đất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • press-up

  Similar:

  pushup: an arm exercise performed lying face to the floor and pushing the body up and down with the arms