pressie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressie.

Từ điển Anh Việt

  • pressie

    * danh từ như prezzie

    (thông tục) quà tặng