press gang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press gang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press gang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press gang.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • press gang

    a detachment empowered to force civilians to serve in the army or navy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).