pressrun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressrun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressrun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressrun.

Từ điển Anh Việt

  • pressrun

    * danh từ

    số bản in

    việc cho chạy máy in (để in)