press fit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press fit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press fit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press fit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • press fit

  * kỹ thuật

  ép kín bằng lực

  lắp chặt cấp 2

  lắp ghép

  lắp ghép có độ đôi

  cơ khí & công trình:

  ép ráp các bộ phận