press-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press-bed.

Từ điển Anh Việt

  • press-bed

    /'presbed/

    * danh từ

    giường tủ (giường gập gọn lại thành tủ được)