press-gang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press-gang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press-gang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press-gang.

Từ điển Anh Việt

  • press-gang

    /'presgæɳ/

    * danh từ

    (sử học) bọn đi bắt lính