press roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • press roll

  * kỹ thuật

  trục ép

  hóa học & vật liệu:

  trục lăn ép

  xây dựng:

  trục nén