press-stud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press-stud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press-stud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press-stud.

Từ điển Anh Việt

  • press-stud

    * danh từ

    khuy bấm (khuy nhỏ cho quần áo có hai mảnh ấn vào nhau)