press-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press-box.

Từ điển Anh Việt

  • press-box

    /'presbɔks/

    * danh từ

    chỗ ngồi dành cho phóng viên (ở sân vận động trong các cuộc đấu bóng đá...)