pilot bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot bearing

  * kỹ thuật

  ô tô:

  ổ định hướng

  ổ lót dẫn hướng

  cơ khí & công trình:

  ổ lăn dẫn hướng (bạc đạn)