pilot balloon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot balloon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot balloon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot balloon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot balloon

  * kỹ thuật

  khí cầu đo gió

  giao thông & vận tải:

  bóng pilo

  khí cầu thám không

  hóa học & vật liệu:

  khí cầu thăm dò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pilot balloon

  meteorological balloon used to observe air currents