form oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

form oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm form oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của form oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • form oil

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dầu bôi trơn ván khuôn

  dầu lót khuôn

  dầu ván khuôn

  hóa học & vật liệu:

  dầu dỡ khuôn

  dầu tách khuôn